Fenix Tax - zwrot podatku z zagranicy

Niemcy - usługi

Cena brutto
Rozliczenie podatku dochodowego z Niemiec indywidualne 400
Rozliczenie podatku dochodowego z Niemiec wspólne 500
Wniosek o zasiłek rodzinny w Niemczech 800
Wniosek o ekwiwalent urlopowy w Niemczech (sokabau) 350

Niemcy - usługi dla firm

Cena brutto
Rozliczenie Firmy jednoosobowej Gewerbe 750
Wniosek o zwolnienie z podatku od usług budowlanych oraz rejestracja podatkowa Firmy jednoosobowej w Niemczech (dotyczy również rejestracji do VAT) 700
Wniosek o zwolnienie z podatku od usług budowlanych oraz rejestracja podatkowa spółki w Niemczech (dotyczy również rejestracji do VAT) 900
Kontynuacja zwolnienia z podatku od usług budowlanych 400
Złożenie miesięcznej deklaracji VAT w Niemczech 600
Złożenie kwartalnej deklaracji VAT w Niemczech 750
Złożenie rocznej deklaracji VAT w Niemczech 1350
Złożenie zerowej deklaracji VAT w Niemczech 380
Wniosek o zwrot podatku od uług budowlanych 350
Ustalenie rezydencji podatkowej przed niemieckim Urzędem Skarbowym 350
Rejestracja i prowadzenie Firmy w kasie urlopowej sokabau – wyceniamy indywidualnie w zależności od ilości pracowników wycena
Prowadzenie spraw komorniczych związanych z zadłużeniem wobec niemieckiego Urzędu Skarbowego – wycena indywidualna wycena

Austria - usługi

Cena brutto
Rozliczenie podatku z Austrii 400
Prowadzenie spraw komorniczych związanych z zadłużeniem wobec niemieckiego Urzędu Skarbowego wycena

Anglia - usługi

Cena brutto
Rozliczenie podatku z Anglii 400

Irlandia - usługi

Cena brutto
Rozliczenie podatku z Irlandii 400

Holandia - usługi

Cena brutto
Rozliczenie podatku dochodowego z Holadii 350
Wniosek o dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii 250
Wniosek o nadanie BSN number 250