Fenix Tax - zwrot podatku z zagranicy
Nazwa Cena Brutto

NIEMCY

Rozliczenie podatku z Niemiec- rozliczenie indywidualne 400zł
złożenie rocznej deklaracji VAT 1350zł
złożenie miesięcznej deklaracji VAT 600zł
Rozliczenie podatku z Niemiec- rozliczenie wspólne 500zł
Ponowny wniosek o zwolnienie z podatku od usług budowlanych dla naszych klientów- Freistellungsbesch 400zł
wniosek o ekwiwalent urlopowy Sokabau 400zł
złożenie zerowej miesięcznej/kwartalnej/rocznej deklaracji VAT 0zł
Wniosek o zasiłek rodzinny w Niemczech 800zł
Wniosek o zwolnienie od usług budowlanych ( Freistellungbescheinigung ) 700zł
Rozliczenie podatku z Niemiec dla osób prowadzących działalność gospodarczą ( Kleingewerbe ) 750zł
Zgłoszenie pracowników do Urzędu Celnego ( Zollamt ) oraz do Sokabau ( kasa urlopowa ) - cena ulega 350zł

HOLANDIA

Wniosek o zasiłek rodzinny w Holandii 500zł
Odgłoszenie dofinansowania do ubezpieczenia zdrowotnego ( Zorgtoeslag ) 120zł
Rozliczenie podatku z Holandii 350zł
Odwołanie od decyzji Holenderskiego Urzędu Skarbowego 150zł
Dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego ( Zorgtoeslag ) 250zł
Wniosek o nr BSN współmałżonka 250zł
Rozliczenie podatku z Holandii - wspólne 500zł

IRLANDIA

Zwrot podatku z Irlandii 400zł

WIELKA BRYTANIA

Zwrot podatku z Anglii 400zł

AUSTRIA

Rozliczenie podatku w Austrii 400zł