Kindergeld w Niemczech – kto ma do niego prawo?

Informacje

Zasiłek rodzinny w Niemczech, tzw. Kindergeld, jest świadczeniem rodzinnym wypłacanym w celu zwolnienia od podatku części dochodu rodziców, odpowiadającej minimum egzystencji dziecka lub dzieci. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, niemieccy obywatele mają prawo do pobierania zasiłku rodzinnego, jeśli w Niemczech mają swoje miejsce zamieszkania bądź stałego pobytu. Tego rodzaju świadczenie rodzinne przysługuje:

 • obywatelom niemieckim mieszkającym za granicą (podlegającym podatkowi dochodowemu bez ograniczeń w Niemczech lub tym, którzy są traktowani jako podatnicy),
 • mieszkającym w Niemczech obywatelom innych państw (jeśli posiadają ważne zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Niemiec).

Kindergeld w Niemczech jest wypłacany na dzieci mające na terenie Niemiec miejsce zamieszkania bądź stałego pobytu, bez względu na ich obywatelstwo. Do ukończenia osiemnastego roku życia świadczenie przysługuje na wszystkie dzieci, po tym momencie, zasiłek moż-na pobierać już tylko po spełnieniu dodatkowych warunków (np. na dzieci niepełnosprawne, pozostające w trakcie nauki zawodu oraz bez miejsca pracy).

Zasiłek rodzinny w Niemczech – wymagania i dokumenty

Dla klientów naszego biura przygotowaliśmy ofertę złożenia wniosku o Kindergeld w Niemczech, a także prowadzenia sprawy przed niemieckimi urzędami odpowiedzialnymi za przyznawanie tego typu świadczeń. W imieniu klienta składamy we właściwej niemieckiej instytucji wniosek o wypłatę zasiłku, odpowiadając jednocześnie na wszelkie pytania urzędu. W razie decyzji odmownej, jesteśmy w stanie wnieść odwołanie.

Zasiłek rodzinny w Niemczech na dziecko od stycznia 2016 roku wypłacany jest co miesiąc w następującej wysokości:

 • na pierwsze i drugie dziecko 190 euro,
 • na trzecie dziecko 196 euro,
 • na każde kolejne 221 euro.

By móc ubiegać się o zasiłek rodzinny w Niemczech, określone dane z wniosku należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami lub zaświadczeniami (na Państwa życzenie mogą one zostać zwrócone przez urząd).

Pytania i odpowiedzi

   O zasiłek rodzinny może ubiegać się osoba która podlega nieograniczonemu obowiązku podatkowemu czyli:

   • przez okres min 183 dni posiadała legalne zatrudnienie lub własną działalność gospodarczą (Gewerbeanmeldung)  na terenie Niemiec
   • pasiada zameldowanie na terenie Niemiec
   • rozlicza się z podatków na terenie Niemiec

   Decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego wydawana jest zazwyczaj od 2 do 12 miesięcy. Z uwagi na rozpatrywanie wniosku o zasiłek rodzinny dla dzieci  przebywających poza granicami Niemiec istnieje prawdopodobieństwo o wydłużeniu terminu rozpatrywania wniosku.

    O zasiłek rodzinny w Niemczech można ubiegać się 4 lata wstecz

   • wniosek o zasiłek rodzinny w Niemczech
   • zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę
   • zaświadczenie o nauce dziecka
   • zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce i w Niemczech (Meldebescheinigung)
   • steuerbescheid za lata poprzednie czyli decyzje niemieckiego urzędu skarbowego o zwrocie lub dopłacie podatku dochodowego
   • zaświadczenie o składkach na ubezpieczenie odprowadzonych w Polsce
   • unijne akty małżeństwa
   • unijne akty urodzenia dziecka
   • zaświadczenie o wspólnym meldunku z dziećmi
   • kopie dowodu osobistego
   • zaświadczenie o pobieraniu zasiłku rodzinnego w innym państwie UE
   • zaświadczenie o wspólnym meldunku z dziećmi
   • kopia umowy o pracę

   W trakcie rozpatrywania zasiłku rodzinnego w Niemczech istnieje możliwość, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej poprosi o dostarczenie następujących dokumentów:

   • kopię dowodu osobistego opiekuna dziecka potwierdzoną  "za zgodność z orginałem"
   • orginał unijnego aktu urodzenia dziecka
   • orginał unijnego aktu małżeństwa lub w przypadku innego stanu cywilnego dokument potwierdzający ten stan
   • orginał zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzającego wysokość dochodu rodziny
   • ważne zaświadczenie potwierdzające pobieranie, bądź niepobierania zasiłku rodzinnego w Polsce

    

   • na jedno dziecko 184 EUR
   • na dwoje dzieci 368 EUR
   • na troje dziecki 558 EUR
   • na każde następne dziecko + 215 EUR

Pobierz dokumenty

dokumenty zasiłek rodzinny w Niemczech

Zamów kalkulację zwrotu


dodaj plik do rozliczenia rocznego

Wyślij zgłoszeniewyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych