Zwrot podatku Holandia

Holandia – zwrot podatku

Jeżeli pracujesz bądź pracowałeś na terenie Holandii to możesz odzyskać nadpłacony przez Ciebie podatek. Zwrot podatku może wynieść nawet od kilkuset do 2000 EUR, dlatego warto się ubiegać o jego zwrot.

Zwrot podatku z Holandii to kwota pieniężna, o którą można starać się z holenderskiego Urzędu Skarbowego Belastingdienst. Jest to suma nadpłaconego podatku, którą w danym roku rozliczeniowym zapłaciliśmy holenderskiemu fiskusowi.

Standardowo czas trwania zwrotu podatku z państwa, takiego jak holandia, wynosi od oko-ło trzech do sześciu miesięcy. Trzeba jednak zaznaczyć, że każdy składany wniosek jest rozpa-trywany przez urzędników indywidualnie, dlatego w rzeczywistości rozliczenie podatku z Holandii może trwać nawet od dwunastu do trzydziestu sześciu miesięcy.

Na jaki zwrot podatku z Holandii mogę liczyć? Holenderskie progi podatkowe za 2015 rok prezentują się następująco:

 • pomiędzy 0 - 19.822 euro - podatek 36,25 %
 • pomiędzy 19.823 - 33.857 euro - 42,00 %
 • pomiędzy 33.858 - 57.585 euro - 42,00 %
 • od 57.586 euro i więcej - 52,00 %

Uwaga! Rozliczenie podatku z holandii w Polsce można wykonywać do 5 lat wstecz. Po upływie tego czasu nie ma możliwości ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku.

Kompleksowe rozliczanie dochodów z Holandii

Nasze biuro dokłada wszelkich starań, aby rozliczenie podatku oraz dochodów z Holandii w Polsce odbywało się możliwie jak najsprawniej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracy z holenderskim Urzędem Skarbowym, dzięki któremu doskonale wiemy, w jaki spo-sób ograniczyć formalności do absolutnego minimum, aby uzyskać zwrot podatku z Holandii.

Aby ubiegać się o zwrot podatku z Holandii, należy złożyć odpowiedni wniosek.

Rozliczenie dochodów z odpowiednią instytucją w Holandii nie powoduje żadnych proble-mów z rozliczeniem z urzędem w Polsce.

Rozliczamy również z dochodów osoby które są delegowane przez polskich pracodawców do pracy na terenie Holandii. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie HOME lub na podstronie Holandia w zakładce wyślij zgłoszenie lub po prostu za-dzwoń mamy dla Ciebie specjalną ofertę.

INFO: dokumenty potrzebne do rozliczenia podatku z Holandii możesz pobrac na naszej stronie internetowej.

Pytania i odpowiedzi

   Zwrot podatku z Holandii przysługuje osobom, które legalnie pracowały na terenie Holandii a pracodawca odprowadzał zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wykonywanej pracy

   Do rozliczenia podatku z Holandii potrzebujesz dokument Jaaropgrave (rozliczenie roczne) który wystawia pracodawca po zakończeniu roku podatkowego. Możliwe jest również uzyskanie zwrotu podatku na podstawie ostatniej tygodniówki czyli dokumentu solaris.

   Zestawienie potrzebnych dokumentów (rozliczenie indywidualne bez partnera fiskalnego)

   • rozliczenie roczne Jaaropgrave lub opcjonalnie rozliczenie tygodniowe solaris
   • kopia dowodu osobistego w kolorze
   • upoważnienie
   • dokumenty rejestracji numeru konta + potwierdzenie z banku o posiadaniu rachunku nie starsze niż 3 miesiące z pieczątką banku (dotyczy osób które nie mają zarejestrowanego konta w holenderskim Urzędzie Skarbowym)

    

    

    

    INFO: Wszystkie niezbędne dokumenty wraz z broszurą informacyjną można pobrać na naszej stronie internetowej w zakładce home lub na podstronie Holandia w menu bocznym dokumenty do pobrania.

   O zwrot podatku z Holandii można ubiegać się 5 lat wstecz

   Partnerem fiskalnym jest zawsze Twój współmałżonek, jeżeli żyjesz ze swoim partnerem w wolnym związku, Twój partner zostanie uznany przez holenderski Urząd za partnera fiskalnego jeżeli:

   a) posiadacie dzieci

   b) jesteście współwłaścicielami domu/mieszkania w którym żyjecie

   c) jesteście współwłascicielami funduszu emerytalnego

   Uwaga: Twoim partnerem fiskalnym nie może być osoba z Tobą spokrewniona

   Warunki które należy spełnic:

   • dochód osiągnięty w Holandii powinien być wyższy niż 10.000 eur
   • okres pracy na terenie Holandii dłuższy niż 6 miesięcy
   • Ty i Twój partner fiskalny macie ukończone 18 lat
   • całkowity dochód partnera fiskalnego (współmałżonka) w Polsce nie przekroczył :

            - 2014 rok 6100 EUR ( ok 25490 zł)

            - 2013 rok 5690 EUR ( ok 23955 zł)

            - 2012 rok 6485 EUR ( ok 26000 zł)

            - 2011 rok 6355 EUR ( ok 26000 zł)

            - 2010 rok 6265 EUR ( ok 25000 zł)

    

    

   O zwrot rozłąkowego możemy ubiegać się 5 lat wstecz, rzeczywista kwota zwrotu rozłąkowego uzależniona jest od okresu pracy i wysokości odprowadzanych zaliczek na podatek dochodowy

   Kwoty zwrotu rozłąkowego kształtują się następująco:

   - max 2103 euro za rok 2014

   - max 2001 euro za rok 2013

   - max 2033 euro za rok 2012

   - max 1987 euro za rok 2011

   - max 1987 euro za rok 2010

    

   INFO :  Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie HOME, a my oddzwonimy pomożemy w dopełnieniu wszelkich formalności i odzyskamy dla Ciebie maksymalny możliwy zwrot podatku. W ciągu max 48h do przesłania zgłoszenia skontaktuje się z Tobą nasz konsultant i odpowie na każde pytanie związane ze zwrotem podatku z Holandii. Możesz dowiedzieć się więcej kontaktując się z naszą  centralą pod numerem 33/8293391 

   Dokumenty potrzebne do rozliczenia się z partnerem fiskalnym:

   • Kopia dowodu osobistego i partnera fiskalnego (wydruk w kolorze)
   • Akt małżeństwa (druk unijny) lub akt urodzenia partnera fiskalnego w przypadku nie małżonków
   • Kopia numeru BSN (sofinumer) podatnika
   • Kopia numeru BSN partnera fiskalnego jeśli nie posiada to składamy dodatkowy wniosek 
   • Kopia wszystkich jaaropgrafów za dany rok rozliczeniowy (opcjonalnie ostatni solaris)
   • Potwierdzenie numeru konta podatnika z Banku ( w przypadku gdy klient posiada rachunek bankowy w Polsce i przelew ma być dokonany na ten rachunek przez holenderski Urząd Skarbowy) Ważne aby podatnik był właścicielem lub współwłaścicielem konta.
   • Potwierdzenie numeru konta partnera fiskalnego (można posiadać wspólne konto, właścicielem konta musi być zarówno podatnik i partner fiskalny)
   • Zaświadczenie z polskiego Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanych dochodów przez partnera fiskalnego.

    

   INFO: Wszystkie niezbędne dokumenty wraz z broszurą informacyjna można pobrać na naszej stronie internetowej w zakładce HOME lub na podstronie Holandia w menu bocznym dokumenty do pobrania

   Średni czas rozpatrywania deklaracji podatkowej i wydania decyzji o przyznaniu zwrotu podatku z Holandii wynosi od 3 do 6 miesięcy. Zdarza się jednak czasami że decyzja zostaje wydana już po 4 tygodniach. Są to jednak wyjątki od reguły. Pierwszych decyzji o zwrocie podatku z Holandii za rok 2014 można się spodziewać pod koniec miesiąca czerwca i z początkie miesiąca lipca 2015.

   W przypadku osób nie zameldowanych w Holandii rozliczenie podatku konieczne jest tylko, jeśli w danym roku otrzymałeś/łaś z holenderskiego Urzędu Skarbowego pismo o nazwie Aangiftebrief. Jeśli otrzymałeś pismo Aangiftebrief oznacza to, że holenderski urząd skarbowy Belastingdienst wzywa Cię do rozliczenia w wyznaczonym na nim terminie. Za rok 2014 jest to lipiec 2015. Dotyczy to również osób, które w danym roku podatkowym nie pracowały na terenie Holandii i nie uzyskiwały tam żadnych dochodów. W takim przypadku osoby te muszą złożyć deklarację podatkową tzw zeznanie zerowe.

    

   INFO: Holenderską deklarację zerową możesz złożyć rownież za pośrednictwem naszego biura kontaktując się z naszą centralą pod numerem 033/8293391

   ROK 2014

   I PRÓG        1 - 18218 EUR                   - 33,45%

   II PRÓG       18219 EUR - 32738 EUR   - 41,95 %

   III PRÓG      32739 EUR - 54367 EUR    - 42%

   IV PRÓG       54368 i więcej                   - 52%                   

Pobierz dokumenty

rozliczenie podatku z Holandii rok 2017
rozliczenie podatku z Holandii rok 2016
rozliczenie podatku z Holandii rok 2015

Zamów kalkulację zwrotu


dodaj plik do rozliczenia rocznego

Wyślij zgłoszeniewyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Informacje

Odpowiednikiem polskiego zasiłku w Holandii jest świadczenie o nazwie Kinderbijslag. Mogą się o nie ubiegać wszystkie osoby pracujące na terenie Holandii, których pracodawca odprowadza skladki na ubezpieczenie społeczne. Holenderski zasiłek rodzinny można otrzymać na dzieci które nie ukończyły 18 roku życia.

Pytania i odpowiedzi

   test dodatkwej usługi

Pobierz dokumenty

Zasiłek rodzinny-Holandia

Wyślij zgłoszeniewyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Informacje

Każda osoba pracująca na terenie Holandii musi wykupić ubezpieczenie w jednej z holenderskich firm ubezpieczeniowych ( w większości przypadków pracodawca zajmuje się tą kwestią). Podstawowy pakiet kosztuje ok 80 euro na miesiąc w zależności od ubezpieczyciela i zakresu ubezpieczenia. W jego skład wchodzą podstawowe świadczenia zdrowotne. Bez samodzielnego opłacenia takiej składki nie będziecie Państwo mieli prawa do korzystania z bezpłatnych usług medycznych w Holandii

Osoby z niskimi dochodami mają prawo do otrzymania dofinansowania do składek ubezpieczeniowych zorgtoeslag kwota tego dofinansowania to w 2014 roku maksymalnie 72 euro miesięcznie natomiast w 2015 roku 78 euro miesięcznie.

Pytania i odpowiedzi

   Belastingdienst wymaga wypełnionego wniosku na zorgtoeslag. Ponadto potrzebujemy:

   • Kopię dowodu osobistego
   • Jaaropgraf lub salaris od holenderskiego pracodawcy
   • kopia umowy z ubezpieczalnią
   • dokumenty które można pobrać na naszej stronie internetowej

   O dofinansowanie do ubezpieczenie zdrowotnego mogą się ubiegać osoby które

   • ukończyły 18 lata
   • pracują i mieszkają na terenie Holandii i posiadające holenderskie ubezpieczenie zdrowotne
   • dochody które nie moga przekroczyć kwoty 26.317 EUR 

   • Wniosek o dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego za rok 2014 możesz złożyć do 01.09.2014 ( do tej daty wniosek musi dotrzeć do Urżedu Belastingdienst)
   • Wniosek o dofinansowanie do ubezpieczenie zdrowotnego za rok 2015 możesz złożyć do 01.09.2015

   Każda osoba, która pobierała dodatek zorgtoeslag automatycznie dostaje decyzje na nowe lata. Jeśli osoba zakończyła pracę w Holandii musi zgłosić do urzędu wstrzymanie wypłaty świadczenia Zorgtoeslag. Osoby, które otrzymały w styczniu 2015 roku decyzje zorgtoeslag 2015 i nie planują pracować w Holandii w 2015 roku, pod koniec roku otrzymają decyzje z Urzędu że jest nadpłata świadczenia i należy całość zwrócić do Urzędu.

    

   INFO: Aby uniknąć takiej sytuacji należy zgłosić się  do nas w celu zamówienia odpowiednich druków które umożliwią wstrzymanie świadczenia. Możesz to zrobić bezpośrednio poprzez formularz zgłoszeniowy lub kontaktując się z nasza centralą

   Decyzja w sprawie Zorgtoeslag za lata 2014/2015  z zółtymi czekami oznaczają że była nadpłata świadczenia i osoba musi oddać część świadczenia z powrotem do Urzędu Skarbowego w Holandii. Na decyzji znajduje się numer konta Urzędu oraz IBAN i SWIFT CODE na który należy wpłacić kwotę z czeku. Ważne jest aby tytułem przelewu wpisać kwotę z czeku.

    

Pobierz dokumenty

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Pobierz dokumenty

Wyślij zgłoszeniewyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Wyślij zgłoszeniewyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

zarejestruj swój numer konta

ZAREJESTRUJ TWÓJ NUMER KONTA W HOLENDERSKIM URZĘDZIE SKARBOWYM

W 2013 roku zmieniły się zasady odnośnie przelewów z tytułu zwrotu podatku i dofinansowania do ubezpieczenia zdrowotnego. Zwrot podatku oraz dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego przekazywane są wyłącznie na konto podatnika. Podatnik zobowiązany jest do jednorazowej rejestracji numeru konta w systemie holenderskiego Urzędu Skarbowego, jest to bardzo ważne, ponieważ  tylko prawidłowa rejestracja numeru konta gwarantuje szybki i bezproblemowy zwrot podatku oraz dofinansowania do ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Jeżeli otrzymałeś decyzję (voorlopige Aanslag) z holenderskiego Urzędu Skarbowego  a przelew z Urzędu Skarbowego nie został przekazany na Twoje konto to prawdopodobnie  trzeba dokonać jego rejestracji.

 

Holenderski Urząd Skarbowy tylko 2 razy prześle do Ciebie wezwanie w celu rejestracji numeru konta, póżniej Twój zwrot podatku zostanie przekazany na subkonto holenderskiego Urzędu Skarbowego  a to oznacza że znacznie przedłuży się czas oczekiwania na Twój zwrot podatku. W przypadku przekazania Twoich środków na subkonto holenderskiego Urzędu Skarbowego należy wysłać prośbę o wykonanie przelewu.

Wszystkie te czynności możemy wykonać w Twoim imieniu, wystarczy że skontaktujesz się z nami pod numerem 33/8293391 bądź z jedną z naszych placówek.

informacje na temat odwołania

test teswt

jak mogę zatrzymać dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego

test test

Zasiłek rodzinny

Opis zasiłku z panelu. Vestibulum magna diam, laoreet nec sem sed, posuere molestie nulla. Duis sit amet pellentesque diam. Sed gravida lacinia nulla, et condimentum tortor tincidunt placerat. Sed lobortis nec velit in efficitur. Nam interdum sit amet augue nec sodales. Vestibulum at mi lacus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Etiam efficitur pharetra ex lobortis consectetur. Sed pretium tempor diam eget maximus. Proin mattis tempus lectus et pretium. Vivamus quis ornare felis, vitae maximus risus. Proin non feugiat ipsum, ac rutrum arcu. Aliquam et libero eu lectus commodo aliquet. Curabitur sagittis mollis porta. Morbi nec bibendum turpis. Quisque id neque aliquet, posuere quam at, convallis dui.